geworteld in de familie van Pieter Waterdrinker en Liefje

Hoewel

stamboom

Waterdrinker de “van”, de achternaam is van mijn moeder en ik zelf onder een andere naam bij de burgerlijke stand sta ingeschreven voel ik mij een loot van de stamboom van de Waterdrinkers.

Schrijver Pieter Waterdrinker is net zo echt Waterdrinker als ik. Waterdrinker is de achternaam van zijn moeder.

De vele echtscheidingen in mijn voorgeslacht intrigeren mij. Het fenomeen echtscheiding baart mij ook zorgen. Ik ben dus zelf een kind van gescheiden ouders, ik ben zelf ook gescheiden, mijn beide oma’s waren gescheiden, een van mijn opa’ s is twee keer gescheiden, mijn broer is gescheiden, mijn moeder is twee maal gescheiden….

Die echtscheidingen laten verwoestende sporen na. Ze krassen op de kinderziel. Ja natuurlijk, de kinderen wenden eraan en ze wennen eraan. Maar dat je eraan gewend bent, dat je weet hoe er mee om te gaan, dat betekent nog niet dat het goed is; De kinderen in die in India op straat leven of op de vuilnisbelt, zonder ouders, zonder school, zonder huis…. ze zijn eraan gewend. Ze hebben geleerd te overleven.

Afijn, mijn liefde voor mijn moeder, mijn liefde voor geschiedenis, mijn liefde voor verhalen, mijn hunkering naar meer familieleven zette mij aan het graven in de familiegeschiedenis.

Mijn moeder was een interessante en intelligente maar doodongelukkige vrouw. Zij was een vrouw met vreselijk veel talenten die door gebrek aan goede kringen, mede als gevolg van de echtscheidingen niet allemaal volkomen werden uitgebuit.
In deze tijd zou ze meer kansen hebben gekregen en daarom richt ik postuum een podium op voor mijn moeder en plaats haar en het werk dat ik na haar dood nog kon vinden midden in de familiegeschiedenis van de familie Waterdrinker. Gaandeweg het schrijven hoop ik het een en ander aan het licht te brengen.

Dit “boek”  is een nog onvoltooide zoektocht.

Ongeluk kom je tegen, Geluk moet je vinden

NB het idee is om alles van foto´s en tekeningen te voorzien die bij het verhaal horen, aan de hand van welke ik eigenlijk ook het verhaal opteken.
Ik zal hieronder steeds een nieuw hoofdstuk plaatsen in de vorm va een pdf.

G.G.Papieren Liefde deel 1

Papieren Liefde deel 2 +

3.Papieren Liefde opa met foto deel 3

4.papieren liefde deel 4

5.Papieren Liefde deelmet ill. wie was Liefje 5

Papieren Liefde deel 6a Bobeldijk

Papierden Liefde deel 6b Jacoba Haringhuizen

Papieren Liefde eel 6c mijn opa de jonge Pieter Waterdrinker

Papieren Liefde 6 d band tussen Pieter en Jacoba, geboorte Liefje

7.wortels van de Waterdrinkers, tijd van kindermeisjes

deel 7 A de Wortels van de Waterdrinkers, in Utrecht

7 B De Wortels van de Waterdrinkersbij oom Arie

8. wortels van Waterdrinkers deel 8

Waterdrinker De-zeeheld slag bij Duins     

9+de wortels van de Waterdrinkers de HBS deel 9+

9 de wortels van de Waterdrinkers 9

10. papieren Liefde , deel 10!

11.de wortels van de Waterdrinkers deel 11!

de wortels van de Waterdrinkers deel 12!

13.de wortels van de Waterdrinkers!! deel 13

14.de Wortels van de waterdrinkers deel 14

de wortels van de Waterdrinkers extra de winters

15.de wortels van de Waterdrinkers deel 15

16.wortels van de Waterdrinkers deel 16

17 de wortels van de Waterdrinkers deel 17

de wortels van de Waterdrinkers deel 18!

circus 1954 de wortels van de echte Pieter waterdrinker extra deel

19. de wortels van de Waterdrinkers, Ada overlijdt

1948 de wortels van de echte Pieter Waterdrinker extra (1948)ballet .

wortels van de echter Pieter waterdrinker, naoorlogs tekenwerk deel…extra

wortels van de echter Pieter waterdrinker, naoorlogs tekenwerk deel…extra

21. de Wortels …Waterdrinker…. deel 21 Kritiek op Sandberg

20.de wortels van de echte Pieter Waterdrinker deel 20, einde huwelijk!

Het deel van Circus Althoff is iets te vroeg geplaatst, niet erg.