Ik zal handhaven? of Ik zal gedogen??

Nu jong, straks ook oud.

Nederlands (wan)gedrag aangeboren of aangeleerd?
Hoezo “we kunnen niet handhaven”?


Waarom maken we eigenlijk geen verpleeghuizen voor jonge mensen maar wel voor oude?

Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Maar de jeugd heeft zelf nog even de tijd.

Nu is het weer de NPO die de programma’ s wil aanpassen zodanig dat er meer jongeren naar kijken. Vergeten wordt dat de behoeften van jongeren nu eenmaal anders zijn en dat je dus geen programma’s moet willen maken waar ouderen en jongeren gelijkelijk naar kijken.
Het ene na het andere programma moet van de buis of van de radio, succesvol of kwalitatief…..maakt niet uit.
Inderdaad: in het Concertgebouw zitten vooral mensen boven de 40. Dat was 30 jaar geleden ook het geval. De jongeren van toen, die toen niet gingen zijn de ouderen van nu…. en dat blijft zo. De smaken en wensen en behoeften veranderen nu eenmaal bij iedereen gedurende het leven.

Zo is het ook niet gek, dat er verhoudingsgewijs weinig ouderen naar popfestivals gaan. Toch zijn er nu juist meer ouderen dan jongeren ….zouden we de popfestivals daar niet op aan moeten passen?????
Nee, natuurlijk niet!!!

Steeds vaker gaan er stemmen op om de kiesleeftijd te verlagen, er wordt al rekening gehouden met de politieke mening van kinderen onder de 12 door verkiezinkje te spelen op de basisschool. Waar zijn we mee bezig?
Veel volwassenen begrijpen al niet zo veel van politiek, slechts weinigen kiezen rationeel. Waarom de kinderen vertellen dat zij het met hun gebrekkige kennis van de materie en van het leven, het beter weten?
Maken die kinderen een zelfstandige afweging, of kiezen ze wat hun vriendjes doen, de juf, de meester of hun ouders?

In de meeste kinderen huist geen Gretta Thunberg en ook haar had ik meer onbezorgde jaren gegund.
Ik ben blij dat ik me 50 jaar geleden nog geen zorgen hoefde te maken over de wereld van 2021. Wij hebben toen niet kunnen zeggen ….” ja maar politici, jullie hebben het wel over onze toekomst, over ons leven” Ik denk ook niet dat de wereld er daardoor beter uitgezien zou hebben.
De regering bestuurt voor het welzijn van iedereen. Voor mensen die er over 100 jaar nog zijn maar ook voor mensen die nu oud zijn of die nooit oud worden.

Het leven is zodanig verlengd dat we, hoewel we gemiddeld veel langer leven, steeds korter kind mogen zijn. Dat we kinderen en jongvolwassenen wijsmaken dat ouderen niet aan hun belangen willen denken. Dat we niet durven zeggen: jouw tijd komt nog wel, wij zijn ook jong geweest.
Kinderen zijn snel genoeg oud. Vroeger met 21 volwassen verklaard en nu ( terwijl wetenschappers ontdekten dat het brein pas met 23 klaar is ) al op 18jarige leeftijd rijp geacht. In wezen een beetje sneu.

Het is eigenaardig dat we in onze maatschappij ontzettend bang zijn de jeugd, jongeren, kinderen ook te behandelen als kinderen. Daarmee pakken we hen iets af wat we ook nooit meer terug kunnen geven…..hun jeugd.

Ik leerde op school dat de rijke mensen hun kinderen in de 18de eeuw kleedden als kleine volwassenen en dat ze daar ook naar behandeld werden. Dat vonden we zielig. Hoe kan je lekker spelen in zulke deftige kleren? Geef mij maar Floddertje.
Als aanstaande juf leerde ik veel over de kijk op kinderen in de 19de eeuw; hoe onze beschaafde wereld de kinderen een eigen plek toekende. Kinderen mochten kind zijn, en ook de leesboeken moesten zijn aangepast op het kinderbrein.

Een aangename jeugd zou moeten zijn: jaren van zorgeloosheid, de jaren waarin je nog eindeloos kunt dromen over “ later als ik groot ben” de jaren waarin je je nog geen zorgen hoeft te maken over de oorlogen en de grote politieke vraagstukken in de wereld. De zorgen over de ruzies met je vriendjes zijn als erg genoeg.

Het moeten jaren zijn waarin je je veilig voelt bij pappa en mamma, veilig op school, veilig in de wereld.

Het zijn de jaren waarin je nog niet de verantwoordelijkheid hoeft te voelen voor het leed van de hele mensheid. De jaren waarin de sprookjes, feitelijk gruwelverhalen altijd nog een goede afloop hebben.
Het zijn de jaren waarin je je in je spel nog kunt vereenzelvigen met de onverslaanbare maar goede machten.

De jeugd is de tijd van spelend ervaren en kennis vergaren, de tijd van vallen en opstaan, de tijd waarin je vanzelf tot de slotsom komt, steeds opnieuw “ dat kan ik ook al zelf”

In het eerste deel van je leven hoef je nog niet te weten en te snappen dat volwassen zijn niet alleen maar leuk is, dat de wereld van grote mensen vol problemen, vol onrecht en vol gevaren is.

Alle kinderen willen groot worden en zich belangrijk voelen. Daarvoor vinden ze overal ter wereld het rollenspel uit en helpen ze de grote broer en zus of pappa en mamma.

In de moderne wereld en, zeker in de wereld vol met influencers van alle leeftijden zien allerlei producenten een markt in de jonge kinderen, een verdienmodel.

We spreken schande van kinderarbeid in de 19de eeuw, schande van kinderarbeid in India maar we vinden het normaal dat kinderen zichzelf op allerlei manieren verkopen in de sociale media. Waarom? Omdat ze netjes gevoed worden en omdat ze gezond en goed gekleed zijn? Omdat ze er een vette bankrekening aan over houden?
Ik heb het over kindsterretjes die hun eigen t-shirt bedrijfje oprichten als 8-jarige

hun eigen muziekstudio runnen

make-uplessen geven en spulletjes verkopen

sportsterretjes van basisschoolleeftijd, die al “ verkocht” worden

muzikantjes met wondertalenten die de wereld (hoewel de overheid daar nog toezicht houdt op optredens)

……en vul het maar aan.

Het gaat daar steeds om kinderen die geld verdienen maar op de achtergrond geld aan zich laten verdienen. Kinderen die zodanig worden opgeslokt door een leven alsof ze volwassen zijn dat ze hun andere kinderlijke eigenschappen niet tot leven kunnen laten komen.

Ja ik geef toe, ik hoor zelf niet meer bij de jongsten maar feitelijk deden de kinderen in mijn jeugdjaren hetzelfde, we kweekten groenten om langs de deur te verkopen, we zongen liedjes aan op de stoep om geld op te halen voor arme kinderen, we speelden bibliotheekje, we richtten een kinderkrant op, we hadden een orkestje van buurkinderen , we aapten alles na van onze sporthelden en we imiteerden beroemde zangers. We verkleedden ons als grote mensen.

Het verschil? Het grote geld.

Zelfs op school is het verschil duidelijk. Er wordt eindeloos getest en gepland. En er zitten vreselijk veel geldslurpende bedrijven achter die tests.
Hoewel we veel meer weten over het kinderbrein en het puberbrein dan 50 jaar geleden zijn de leerresultaten (die tegenwoordig opbrengsten worden genoemd) ondanks al die testen, plannen en moderne leermiddelen feitelijk achteruitgegaan. Kinderen moeten op 8 jarige leeftijd al “studievaardigheden” ontwikkelen, “ zelfstandig werken” en een portfolio aanleggen.

Het onderwijs kost steeds meer maar levert minder op. Kinderen weten minder en hun basisaardigheden , rekenen en taal beheersen zij jaar op jaar minder.

Wat doen we verkeerd? Is er een algemene oorzaak? Wat is er veranderd?

Was het vroeger gewoon om kinderwensen en vragen af te doen met later als je groot bent…….
Met stelligheid kun je beweren, het zijn niet de kinderen die veranderd zijn.
De ontwikkeling van het kind loopt nog langs dezelfde lijnen als 200 jaar gelden en langer terug. Veel pedagogische en didactische inzichten van oude meesters zijn nog verbluffend toepasbaar.

De indeling van de jeugdjaren in baby, peuter, kleuter, leerleeftijd 6- 12 en 12 – 18
is al bij de Romeinen genaakt, vind je terug bij de opleiding van knaap tot ridder en vind je terug in tal van culturen.
De moderne mens heeft een andere materiële wereld om zich heen maar is in wezen niet sterk veranderd, (geevolueerd) in al die eeuwen. We voelen ons veel slimmer maar dat zijn we alleen maar door de omgeving waarin we groot worden.

Taak van ouders is het om hun kinderen veiligheid te bieden tijdens het opgroeien.
Wat is eigenlijk veiligheid?
Fysieke veiligheid betekent bescherming en ziekte en honger tegen ongelukken.
Veiligheid heeft alles te maken met het kennen van grenzen, het bieden van grenzen ofwel van houvast.
Ouders grijpen in bij verkeerd eten, bij te weinig en/ of te veel eten

ze zetten een slot op de deur en een hek in de tuin om de kinderen te beletten alleen de gevaarlijke wereld in te gaan
Als kinderen ouder worden worden de grenzen in taal gegeven met een beroep op de verstandelijke vermogens van de steeds wijzere kinderen.

Tot kinderen geheel zelfstandig zijn hebben de ouders de verantwoordelijkheid. Dat is zelfs terug te zien in de structuur van de W.A. verzekering en in het strafrecht.

Ouders worden aangesproken op misdragingen van de kinderen en schade door hen veroorzaakt.

De grondleggers van het vrije Nederland hebben de woorden Ik zal handhaven tot lijfspreuk verheven naast hun symbool van de onvermoeibaar strijdende leeuw die worstelt maar het hoofd boven water houdt.

  1. Handhaven ….waarom is dat een negatief begrip geworden in ons land?

Wanneer is dat begonnen?
Na de oorlog en voor de oorlog hadden de Nederlanders hun vrijheid net zo lief als nu. Maar toen begrepen ze om de een of andere reden beter dat de vrijheid van de hele gemeenschap gebaat is bij regels, bij grenzen, bij de eis tot naleving.

Een dief is niet blij dat hij gesnapt wordt, de slachtoffers en mogelijke slachtoffers wel. De eerste is bang voor de “handhaver van de wet” de ander zegt: de politie is je beste vriend.
De kiem voor eerbied voor de regels wordt natuurlijk in de jonge jaren gelegd, in de opvoeding.

Sluipenderwijs hebben is daar iets fundamenteel veranderd. Voor ik daar verder op inga wil ik eerst zeggen: het is veranderd maar een omwenteling hoeft niet beperkt te blijven tot de wereld op z’n kop te zetten. Draai verder en de zaak staat weer rechtop.

Vroeger toen kinderen nog kinderen waren leerden zij dat ze op hun beurt moesten wachten
als grote mensen praten ga je daar niet zomaar doorheen blèren
wachten op je beurt

je krijgt niet in alles je zin

pappa en mamma bepalen hoe laat je naar bed gaat
pappa en mamma bepalen wanneer je naar buiten mag of tv kijken etc.

je bord leeg eten ( met door de vingers zien)
niet alleen maar zelf bepalen wat je eet en snoept
centjes sparen voor iets wat je hebben wil
zuinig zijn op je speelgoed, we hadden ook veel minder

we moesten zelf naar school LOPEN of fietsen (maar dat kon ook veilig)
op school moest je je rustig gedragen

stil kunnen zijn in de klas

stil kunnen zitten op je stoel

in een rij kunnen lopen naar bijvoorbeeld de gymzaal

accepteren dat werk dat niet goed was, verbeterd of overgemaakt moest worden

je boeken en schriften netjes houden

luisteren

respectvol omgaan met kinderen die minder kunnen dan jij

de sociale regels leren en respecteren bij het spelen op het plein

je rommel opruimen, in je kastje, in de gang in de klas en op het plein
je mag niet liegen
je mag niet stelen  1. De basisschool was en is de wereld voor de kinderen de wereld voor de kleine mens; een leefwereld met grenzen en bewakers.

In die jaren wordt de kleine mens respect bijgebracht. Respect krijgt een groot mens voor iets goeds: boeven vangen als politie maar ook bekeuringen uitdelen aan mensen die te hard rijden. een land verdedigen als soldaat, mensen beter maken als dokter of verpleegkundige, branden blussen als brandweer, de straat schoonhouden als chauffeur, huizen bouwen als bouwvakker, dieren helpen als dierenarts of zorgen voor de natuur als boswachter of zorgen voor het eten als boer of als kok.

Ik geloof niet dat respect in een woordje zit. Je ouders met U aanspreken of met je….daar zit het m niet in. Trouwens het woord respect wordt door veel mensen (ook jongeren) tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Als mensen hun zin niet krijgen …..respect ja!
Of als een minister zijn ontslag aanbiedt ….ik respecteer zijn beslissing….
Er valt niets te respecteren, een beslissing moet je ACCEPteren!

Respect is verbonden aan gezag aan bewondering ook. In een democratie is er bewondering voor wijsheid als het goed is en in een dictatuur gaat respect gepaard met angst voor het gezag, dat is niet wat Nederlanders kennen of willen.

In een aangename maatschappij houden de meeste mensen zich vanzelfsprekend aan de regels. We hebben die immers samen afgesproken en bovendien is de noodzaak van die regels ook uitgelegd. Ze dienen het algemeen belang.

Je moet je belasting betalen om te zorgen dat de overheid de voorzieningen voor alle inwoners kan realiseren en onderhouden.
Je moet je aan de verkeersregels houden om te voorkomen dat er doden en gewonden vallen en om te zorgen dat iedereen zich veilig kan bewegen op straat.
Je moet je aan de regels houden in het bos om te zorgen dat de planten en de dieren ook kunnen groeien.
Je mag geen dingen van andere mensen stelen of kapot maken

En als je dat niet doet …. dan komt de politie en dan moet je naar de gevangenis en dan moet je heel veel geld betalen, zullen kinderen zeggen.

Daar vertonen kinderen meer wijsheid en consequent gedrag dan de overheid. Want wat zegt de overheid steeds vaker

die regel kunnen we nog niet in de wet zetten want dat kunnen we niet handhaven!!!

Dat is de omgekeerde wereld.
Het vervaardigen van weer nieuwe synthetische drugs die mensenlevens verwoesten en kosten kan vandaag aan de dag dus ongestraft en legitiem omdat er geen geld is voor Handhaving!

Niet alle inbrekers of dieven worden gepakt toch staat in de wet dat het verboden is om te stelen. Het begint met de regel, met de opvoeding, met respect voor de wet en daarmee respect voor de ander!!!!

Nu leert de overheid de misdadigers (in spe) “ ja maar het mag, want er staat niet in de wet dat het niet mag. (en dat komt omdat de overheid geen geld voor over heeft voor agenten en controleurs)

Enerzijds hebben we te maken met totaal ontspoorde handhaving in de bureaucratische overheid en aan de andere kant een bijna afwezige handhaving van de fysieke controle.
Dat heeft een funeste invloed op ons gedrag. Enerzijds omdat er met twee maten gemeten wordt anderszins omdat mensen nu eenmaal meedoen met de groep.
Kinderen starten met roken en drinken omdat “ze het allemaal doen” , mensen negeren de verkeersregels omdat ze zich in goed gezelschap wanen. (de burgemeester rijdt zelf ook met een mobieltje in de hand)
ze tillen de verzekering (want iedereen geeft niet vermiste spullen als gestolen op)
ze kijken of er een manier is om onder het betalen van belasting uit te komen (Shell en Unilever betalen ook niks)

waarom moet ik een vergunning aanvragen voor het kappen van mijn boom? De gemeente hakt er zelf vrolijk op los.


  1. Mensen zijn kuddedieren.

Kuddedieren gaan zowel mee in de goede als in de slechte richting. Onze overheid heeft de rol van leiderschap, ven herder.
Het is aan de overheid om het Nederlandse volk ertoe te bewegen met de goede leider het goede schaap over de dam, te volgen.

Liberaal, liberalisme…. Heeft het de economie verlaten en heeft het onze hele maatschappelijk gedrag besmet? Pak wat je pakken kan, bepaal je eigen regels, denk vooral aan jezelf en eventueel nog aan een ander als je daarmee als weldoener in aanzien stijgt.

Nederlanders houden er nu eenmaal niet van dat ze iets móeten
Nederlandse kinderen kunnen nu eenmaal niet langer dan 5 minuten stil zitten in de klas
Nederlandse kinderen zijn nu eenmaal vrijer in hun gedrag
Nederlanders zijn nu eenmaal gesteld op hun vrijheid.

Bovenstaande excuses zijn totale onzin!!! Het is aangeleerd gedrag, het zit niet in de genen. Werkelijke tolerantie en vrijheid mogen nooit leiden tot asociaal zelfzuchtig gedrag. Jouw vrijheid gaat tot aan de grens van de vrijheid van de ander.
En als je dat niet wil snappen dan moet de overheid je dat via sancties aan het verstand brengen.

Overheid handhaaf!!
Ouders en onderwijzers : voed op!Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.